Asociatiei Timulazu

Bun Venit!

Scopul serviciului social al Timulazu
Proiectul de integrare al Asociaţiei Timulazu constă din trei componente: consiliere în ceea ce priveşte locuitul, camping și fermă pentru copii. Pentru toate aceste trei componente s-a stabilit câte un obiectiv.

Consiliere în ceea ce priveşte locuitul
Obiectivul Asociației Timulazu este de a începe în octombrie 2013 proiectul de consiliere în probleme de locuit și muncă. În fiecare an, patru tineri dezavantajați (18+) proveniți din sistemul de protecție socială sau din familii cu situații dificile, au șansa  de a participa la programul de integrare timp de doi ani (în medie). Tinerii vor locui la locația Asociația Timulazu în Sânmărghita, Mureș. În primul an în care ei locuiesc la locația Asociația, vor lucra la locurile de muncă create de Asociația Timulazu, la camping şi la ferma pentru copii. În al doilea an se va căuta de lucru sau se vor căuta locuri de stagiu în întreprinderi. În acest fel tinerii se pregătesc pentru o viață independentă în societate, cu un loc de muncă pe piața forței de muncă.

Activitati desfasurata
Consilierea
Programul
Modalitatea de selectare a beneficiarilor
Selectia tinerilor se face in functie de urmatoarele criterii
Scrisoara de motivare
Contact

Camping
În mai 2014 Asociatia Timulazu deschide camping-ul pentru a crea locuri de muncă pentru tineri și pentru a genera venituri, astfel încât fundaţia însăşi să se poată întreţine.

Camping Timulazu
Activitatii
Facilitati
Tarife
Reservare sau info

Ferma pentru copii
În mai 2014 Asociatia Timulazu deschide ferma pentru copii unde vor fi create şi locuri de muncă pentru tineri și unde se generează venituri, astfel încât asociatia însăşi să se poată întreţine.În plus, ferma pentru copii are o funcție educativă și recreativă în societate și formează un loc unde pot fi desfăşurate Activități Asistate de Animale (Animal assisted Activities) de către copii şi tineri cu dizabilităţi mentale şi/sau fizice. De asemenea, îngrijirea animalelor și îndrumarea vizitatorilor pot promova dezvoltarea socială și emoțională a participanților la proiect.

Ferma pentru copii
Activitatii
Tarife