Algemeen Nut Beoogde Instelling

Algemeen Nut Beoogde Instelling

Hier staan de voorwaarden voor een ANBI instelling. Alle gegevens staan verspreid over de website. Hier wordt u meteen doorgelinkt naar de juiste informatie.

Naam instelling.
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Timulazu
Statutaire zetel: Laag-Zuthem, gemeente Raalte
Internetadres: www.timulazu.com

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
RSIN/fiscaal nummer: 8514.08.060
Kamer van koophandel nr.: 54701449 te Zwolle
Bankrekeningnummer: NL80 RBRB 0850 0184 20

Het post- of bezoekadres van de instelling.
Vind het post- of bezoekadres hier.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
Lees hier onze doelstelling, missie en visie.

De hoofdlijnen van het beleidsplan.
De hoofdlijnen van het beleidsplan leest u in het Jaarplan 2021

De functie van de bestuurders.
Vind ons team met alle vrijwilligers en hun functies hier.

Het beloningsbeleid.
Ons beloningsbeleid vindt u hier.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
In het Jaarverslag 2020 leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Een financiële verantwoording.
Vind de financiële verantwoording van afgelopen jaar in ons Jaarverslag 2020
In Jaarplan 2021 is onze begroting voor 2017 opgenomen.