Algemeen Nut Beoogde Instelling

Algemeen Nut Beoogde Instelling

Hier staan de voorwaarden voor een ANBI instelling. Alle gegevens staan verspreid over de website. Hier wordt u meteen doorgelinkt naar de juiste informatie.

Naam instelling.
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Timulazu
Statutaire zetel: Laag-Zuthem, gemeente Raalte
Internetadres: www.timulazu.com

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
RSIN/fiscaal nummer: 8514.08.060
Kamer van koophandel nr.: 54701449 te Zwolle
Bankrekeningnummer: NL80 RBRB 0850 0184 20

Het post- of bezoekadres van de instelling.
Vind het post- of bezoekadres hier.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
Lees hier onze doelstelling, missie en visie.

De hoofdlijnen van het beleidsplan.
De hoofdlijnen van het beleidsplan leest u in het Jaarplan 2018

De functie van de bestuurders.
Vind ons team met alle vrijwilligers en hun functies hier.

Het beloningsbeleid.
Ons beloningsbeleid vindt u hier.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
In het Jaarverslag 2017 leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Voor Kringloop Timulazu is een separaat Kringloop Jaarverslag 2016 opgesteld.

Een financiële verantwoording.
Vind de financiële verantwoording van afgelopen jaar in ons Jaarverslag 2017
In Jaarplan 2018 is onze begroting voor 2017 opgenomen.