Algemeen Nut Beoogde Instelling

Algemeen Nut Beoogde Instelling

Hier staan de voorwaarden voor een ANBI instelling. Alle gegevens staan verspreid over de website. Hier wordt u meteen doorgelinkt naar de juiste informatie.

Naam instelling.
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Timulazu
Statutaire zetel: Laag-Zuthem, gemeente Raalte
Internetadres: www.timulazu.com

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
RSIN/fiscaal nummer: 8514.08.060
Kamer van koophandel nr.: 54701449 te Zwolle
Bankrekeningnummer: NL80 RBRB 0850 0184 20

Het post- of bezoekadres van de instelling.
Vind het post- of bezoekadres hier.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
Lees hier onze doelstelling, missie en visie.

De hoofdlijnen van het beleidsplan.
De hoofdlijnen van het beleidsplan leest u in het Jaarplan 2021

De functie van de bestuurders.
De functie van bestuurders en lijst met vrijwilligers is i.v.m. AGV op te vragen bij Stichting Timulazu

Het beloningsbeleid.
Ons beloningsbeleid vindt u hier.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
In het Jaarverslag 2021 leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Een financiële verantwoording.
Vind de financiële verantwoording van afgelopen jaar in ons Jaarverslag 2021
In Jaarplan 2021 is onze begroting voor 2021 opgenomen.

Update: in verband met covid-19 is het jaarplan 2022 nog niet helemaal af. Deze volgt op korte termijn.