Ons doel

Regen

Ons doel

Onze missie

De Stichting Timulazu zorgt er voor dat kansarme jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar uit hun sociaal en maatschappelijk isolement worden gehaald en een volwaardig leven opbouwen voor zichzelf, hun omgeving en de Roemeense samenleving.

Onze visie

Investeren in jongeren door het aanbieden van een trainingsprogramma gericht op wonen, gezondheid, welzijn, werk en financiën geeft Stichting Timulazu hen een kans op een betere toekomst en leveren wij een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Roemeense samenleving.

Ons doel

  1. Roemeense jongeren een betere toekomst te bieden door het geven van woon- en werkbegeleiding.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen/activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van tweejarige opvang en ondersteuning aan Roemeense jongeren zodat deze jongeren de nodige maatschappelijke vaardigheden en capaciteiten opdoen.

Lees hier ons Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016.