Trainingsprogramma

Training

Het trainingsprogramma

Grondlegger van Timulazu Evaline Pongrat – Van der Kolk woont sinds 2000 in Roemenië. Zij zag met lede ogen toe hoe jonge Roemenen op hun achttiende uit een kindertehuis of bijvoorbeeld vanuit een gezin onvoorbereid en zonder begeleiding en geld op straat worden gezet. Veel van hen komen in de prostitutie, in de criminaliteit of in de gevangenis terecht. Een aantal van hen raakt ongewenst zwanger, snuift lijm en leeft in opvangtehuizen. Want in Roemenië zijn nauwelijks sociale vangnetten voor deze jongeren. Met de stichting Timulazu wil Evaline vanuit haar ervaring met woonbegeleiding de vicieuze cirkel waarin deze jonge Roemenen verkeren, doorbreken.

De doelgroep

De doelgroep van het tweejarig woon- en werktrainingsprogramma bestaat uit jongens en meiden van achttien jaar en ouder, die woonachtig zijn in Roemenië en een geschiedenis kennen met een kinderbeschermingsmaatregel. Zij moeten kunnen lezen en schrijven en gemotiveerd zijn om aan het project deel te nemen.

Het tweejarig trainingsprogramma in vijf fasen

De jongeren worden in vijf fasen geholpen om te integreren in de Roemeense samenleving:

Fase 1: oktober – april
In fase 1 verdiepen de jongeren zich in de essentiële vragen: wie ben ik en wat wil ik met mijn toekomst. De deelnemers leren elkaar kennen en accepteren en ze leren samenwerken in een groep. De volgende onderwerpen staan op het programma: Engels, persoonlijke hygiëne, seksuele voorlichting, huishouden en koken. De deelnemers houden zich bezig met klussen en het onderhoud binnen en buiten op camping en kinderboerderij.

Fase 2: april – oktober
De jongeren doen volop ervaring op in het hoogseizoen op de camping en kinderboerderij. Ze spreken Engels met de buitenlandse gasten, doen klussen op de camping en kinderboerderij en begeleiden excursies en activiteiten. Ook werken ze op de campingreceptie; ze beantwoorden de telefoon en helpen de gasten. Ondertussen bedenken ze welke praktijkcursus ze in fase 3 willen gaan doen.

Fase 3: oktober – april
De deelnemers gaan een praktijkopleiding van hun keuze volgen. Om in de praktijk te kunnen oefenen wordt meteen een stageplek gezocht, met indien mogelijk doorstroommogelijkheden naar een vaste baan. De jongeren wonen nog steeds bij Timulazu, maar de begeleiding wordt verminderd. Ze leren omgaan met werktijden, zelfstandig werken en zichzelf onderhouden. Ze doen hun eigen boodschappen en bereiden hun eigen maaltijden.

Fase 4: april – oktober
De jongens en meiden gaan op zichzelf wonen en werken in de stad. Ze regelen hun eigen financiën, werk en welzijn. De Timulazu-begeleiders komen indien nodig een of twee keer per week langs. Als er hulp nodig is, kunnen de jongeren altijd bij de begeleiding terecht.

Fase 5: Afsluiting
Na twee jaar staan de jongeren op eigen benen. Maar als het nodig is, kunnen ze altijd terugvallen op Timulazu voor hulp met financiën, werk en welzijn. Het familiegevoel is groot bij Timulazu en de jongeren zullen altijd op hun familie kunnen terug vallen.

Jongerenwerk

Het trainingsprogramma veroorzaakt een kettingreactie. Want een belangrijk onderdeel en leerdoel is dat de deelnemers leren hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving. Door middel van evenementen en activiteiten doen zetten zij zich in voor de medemens. Zo leren zij goed te doen voor de ander. Hierdoor strekt de positieve invloed van Timulazu ver.

Enkele activiteiten:

  • Een kersttoneelstuk in het dorp Chirileu voor de omliggende dorpen Sanpaul en Sanmarghita.
  • Jongerendag (soms duurt dit evenement een dag, soms meerdere dagen): spelletjes, creativiteit en evangelie staan op het programma. Vaak worden de Jongerendagen mede georganiseerd door kerkorganisaties uit Nederland.
  • Speelmiddagen op de kinderboerderij voor de aanliggende dorpen.

Bent u geïnteresseerd in het organiseren en evangeliseren met uw kerk in Roemenië? Neem contact op met Evaline Pongrat